خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی


شعر عاشقانه


می رسد هر دم مرا از چرخ آزاری جدا

می رسد هر دم مرا از چرخ آزاری جدا

شعر "می رسد هر دم مرا از چرخ آزاری جدا" از صائب تبریزیمی رسد هر دم مرا از چرخ آزاری جدامی خلد در دیده من هر نفس خاری جدااز متاع عاریت بر خود دکانی چیده اموام خود خواهد ز ...

نظر ۰ بازدید ۵۷۳
گر چه باشند آن دو زلف مشک بار از هم جدا

گر چه باشند آن دو زلف مشک بار از هم جدا

شعر "گر چه باشند آن دو زلف مشکبار از هم جدا" از صائب تبریزیگر چه باشند آن دو زلف مشکبار از هم جدانیستند اما به وقت گیر و دار از هم جدامستی و مخموری از هم گرچه دور افتاده...

نظر ۰ بازدید ۵۸۱
با خودی هرگز نگردد دل ز درد و غم جدا

با خودی هرگز نگردد دل ز درد و غم جدا

شعر "با خودی هرگز نگردد دل ز درد و غم جدا" از صائب تبریزیبا خودی هرگز نگردد دل ز درد و غم جداهر که از خود شد جدا شد از غمِ عالم جدانان جو خور در بهشتِ جاودان پاینده باشکز ...

نظر ۰ بازدید ۵۹۵
شب فراق که داند که تا سحر چند است

شب فراق که داند که تا سحر چند است

شعر "شب فراق که داند که تا سحر چند است" از سعدیشب فراق که داند که تا سحر چند استمگر کسی که به زندان عشق در بند استگرفتم از غم دل راه بوستان گیرمکدام سرو به بالای دوست مان...

نظر ۰ بازدید ۷۳۴
عشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاست

عشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاست

شعر "عشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاست" از سعدیعشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاستکان که عاشق شد از او حکم سلامت برخاستهر که با شاهد گلروی به خلوت بنشستنتواند ز سر راه مل...

نظر ۰ بازدید ۸۲۴
ای فروغِ ماهِ حُسن، از روی رخشان شما

ای فروغِ ماهِ حُسن، از روی رخشان شما

شعر "ای فروغِ ماهِ حُسن، از روی رخشان شما" از حافظای فروغِ ماهِ حُسن، از روی رخشان شماآبروی خوبی از چاه زَنَخدان شماعزم دیدار تو دارد جانِ بر لب آمدهباز گردد یا برآید؟...

نظر ۰ بازدید ۱۷۰۱


میزان بلاگساخت وبلاگ حقوقی
لینک پرومکسثبت لینک در پست های رتبه دار گوگل

  تور گرجستان   |   ساخت وبلاگ  


دو رپورتاژ سفارش بده یک رپورتاژ هدیه بگیر دو رپورتاژ سفارش بده یک رپورتاژ هدیه بگیر مشاهده